Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek
Hatályos: 2021.07.01. -től


I. A Szolgáltató
1. A www.lauramesei.hu online áruházat Rácz-Akácosi E. Laura üzemelteti (továbbiakban: “Szolgáltató”).
2. A Szolgáltató cégneve: Rácz-Akácosi E. Laura, mint egyéni vállalkozó. A Szolgáltató rövidített neve: Rácz-Akácosi E. Laura e.v.
3. A Szolgáltató székhelye: 3900 Szerencs, Darvas L. utca 3.
4. A Szolgáltató postai címe: –
5. A Magyar Köztársaság Gazdasági és Közlekedési Minisztériumának Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (Belkereskedelmi és Idegenforgalmi Főosztály) által kiadott határozat szerint (Ikt. szám: BIF-003101700/2004/C) a Szolgáltató (Cg:01-10-044841, bejegyezve 2003.01.31-én a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által, adószám: 12921360-2-42) C/002
521/2004 nyilvántartási szám alatt, a jogszabályok szerint csomagküldő tevékenységet folytathat.
6. A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: 01557-0001
7. “A lauramesei.hu tárhely szolgáltatója a 3in1.hu, telephelye: 2310, Szigetszentmiklós, Dévai u. 10/A


II. A szolgáltatás igénybevétele
1. A megrendelések leadása a lauramesei.hu internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.lauramesei.hu webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Vevők részére. A megrendelés leadása regisztrációhoz kötött. A termék(ek) kosárba tételét követően átvételi és fizetési mód választandó.A kosárhasználatra vonatkozó részletes szabályok az alábbiak:

Meddig maradnak a termékek a kosárban?
Kijelentkezett felhasználó kosara Bejelentkezett felhasználó kosara
A termékek a honlap-látogatás idejéig maradnak a kosárban. 
A termékek mindaddig a kosárban maradnak, amíg azok kaphatóak. 

Adott termék kikerül a kosárból, ha: 
1) a felhasználó bejelentkezik a felhasználói fiókjába (ekkor a kosárban lévő termékek a felhasználói fiók kosarába kerülnek át),
2) az adott termék elfogy,
3) a felhasználó megveszi a terméket,
4) a felhasználó törli a terméket a kosarából,

30 perc inaktivitás után vagy a böngésző
bezárásakor (a kosárban lévő összes termék kikerül a kosárból).
1) az adott termék elfogy,
2) a felhasználó megveszi a terméket,
3) a felhasználó törli a terméket a kosarából,

A “megrendelem” gomb megnyomásával a Felhasználó ajánlatot tesz, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik, s melyre a megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termékmegnevezést és darabszámot, valamint a Felhasználó adatait. Amennyiben a visszaigazolás – mely tartalmazza a megrendelés feltételeit – nem érkezik meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

A rendelés leadása előtt a Felhasználónak van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. A szerződés nyelve magyar. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma. A fogyasztó által megvásárolt terméket a hatályos jogszabályok szerint alkalmazandó általános forgalmi adó terheli. Ha a fogyasztó (nem áfaalany fogyasztó, azaz jellemzően magánszemély) által a lauramesei.hu oldalon megadott szállítási cím (a teljesítés helye) az Európai Közösség Magyarországon kívüli valamely más tagországa, a szállítási cím (teljesítés
helye) szerinti általános forgalmi adó kerül felszámításra, és ennek megfelelő ár fizetendő, amely a rendelés folyamatában, de a tényleges megrendelés megtétele előtt, a kosárleírásban, vagy az összesítésben kerül feltüntetésre a Közösségen belüli távértékesítés szabályai szerint.

A lauramesei.hu oldalon az árak forintban értendők, a belföldön (Magyarországon alkalmazandó) áfát tartalmazzák. 

Bankkártyás fizetés esetén a vásárlás minden esetben forintban történik, a vételár jóváírására forintban kerül sor. Nem forintban vezetett bankszámlához vagy hitelszámlához tartozó kártyával történő fizetés esetén az online bankkártyás fizetés során a más devizából forintra váltást a vásárló kártyakibocsájtó bankja végzi el, az általa meghatározott/biztosított árfolyamon, ez bankonként eltérő lehet.
PayPal-os fizetés esetén az átváltás történhet a PayPal által meghatározott, vagy a kártyakibocsájtó bank által biztosított árfolyamon. Azt, hogy a PayPal a fizetés során az előbbiekben említett esetekből melyiket alkalmazza, azt a vásárló tudja szabályozni a PayPal fiókjában.

2. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Felhasználó által megrendelt termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. Az 1 munkanapos szállítási határidejű termékeink megtalálhatók raktárunkban, ezeket – amennyiben hosszabb szállítási határidejű terméket nem rendel mellé – másnapra házhoz szállítjuk. A hosszabb határidővel feltüntetett termékek kereskedelmi partnereink raktáraiban találhatók, így előfordulhat, hogy a kereskedelmi partner oldalán előálló készletfogyás miatt a megrendelés teljesítése lehetetlenné válik. A teljesítés lehetetlenülése a szerződést megszünteti.

Az ilyen termékeket a termék adatlapján a “Beszállítói készleten” címkével jelöljük a várható szállítási idő alatt.
A teljesítés lehetetlenülése esetén a Szolgáltató Felhasználót erről haladéktalanul tájékoztatja és az előre kifizetett ellenértéket a tájékoztatást követően, legkésőbb 14 napon belül visszautalja. A visszautalással kapcsolatban Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. A Szolgáltató mindent megtesz a weboldalon található információk pontosságának fenntartása, illetve a készletinformációk aktualizálása érdekében, azonban a szerződés létrejöttének pillanatában a Szolgáltató kereskedelmi partnere, mint a Szolgáltatón kívüli harmadik személy tevékenysége folytán, a Szolgáltató által előre nem látható okból a teljesítés lehetetlenné válhat, a lehetetlenülés beállta azonban nem teszi a Szolgáltató ajánlatát alkalmassá arra, hogy a Felhasználót megtévessze, mivel a Szolgáltató az ajánlat megtételekor a beszerezhetőségi adatok tekintetében a legjobb tudomása szerint járt el.

3. Szolgáltató a rendelés leadása során kiválasztható szolgáltatásként elérhetővé teszi:
a) eltérő időpontban leadott rendelések összeváratásának, egy csomagban történő kiszállításának lehetőségét, illetve
b) egy vagy több rendelésnek a Szolgáltató által jelzett várható szállítási időt követő és az informatikai rendszer által kiválaszthatónak megjelölt más munkanapra történő kézbesítését (időpontos kézbesítés).

Rendelések egy csomagban történő kiszállításának megrendelése az informatikai rendszer által engedélyezettek szerint a logisztikai folyamat adott pontjáig – a korábban leadott rendelés számlázásának megkezdéséig –lehetséges. E logisztikai ponton túl az időpontos kézbesítés, vagy a rendelések összeváratására vonatkozó szolgáltatás kiválasztásának lehetősége az új rendelés leadása során nem jelenik meg.
A Szolgáltató mindent megtesz a kiválasztott és megigényelt szolgáltatások teljesítése érdekében, az esetleges nem teljesíthetőségről (pl. beszállítói késedelem miatt a rendelés összeállítása nem történik meg a Felhasználó által kiválasztott dátumig) tájékoztatja a megrendelőt. Szolgáltató fenntartja a jogot e szolgáltatások felfüggesztésére (pl. zsúfolt karácsonyi időszak) vagy megszüntetésére. A szolgáltató által vállalt és visszajelzett eredeti várható szállítási idő a fenti szolgáltatások bármelyikével legfeljebb 30 nappal tolható ki.

4. Az e-könyvekre és más virtuális termékekre leadott megrendelések minden esetben a rendelés során, online fizetendőek, az ilyen rendelésekről elektronikus számlát állítunk ki, mely a rendelés teljesítése után a vásárláshoz szükséges regisztrációban megadott e-mail címre kerül kiküldésre. A számlázóprogram az elektronikus számlákat pdf formátumban állítja ki.

5. Amennyiben a Felhasználó által kiválasztott futárszolgálat a Szolgáltató tevékenységi körén
kívül eső okból nem képes a megrendelés leadásakor jelzett határidőben vagy a tőle elvárható
minőségben kiszállítani a megrendelt terméket, úgy a Szolgáltató a megfelelő időben történő szállítás érdekében másik szolgáltatónak adja át a kiszállítandó csomago(ka)t, amelyről a módosítás tényének és okának megjelölésével a kézbesítésről szóló e-mailben tájékoztatja a Felhasználót.

6. A Szolgáltató 2021.01.21-től bevezeti az elektronikus számlázást (e-számla), mely a bevezetést követően regisztráló Felhasználók számára alapbeállításként jelenik meg, de rendelés leadása során módosítható. Jelen ÁSZF elfogadása, illetve az e-számla kiválasztása az elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül, amellyel Felhasználó egyben hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató e-számlát állítson ki. A Szolgáltató által kiállított e-számla számviteli és ÁFA jogszabályok által szabályozott, és adóigazgatási azonosításra teljes mértékben alkalmas. Az e-számlákat a hatályos jogszabályok alapján, elektronikus úton kell megőrizni. Az így  kiállított e-számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek. A Felhasználónak rendelés leadása során lehetősége van papíralapú számlát kérni.

7. Az adószámmal rendelkező gazdasági társaságokra, intézményekre, egyéni vállalkozókra és
egyéb szervezetekre, melyek a Ptk. szerint nem minősülnek fogyasztónak, az alábbi szabályok érvényesek. A Szolgáltató a weboldalain leadott megrendelésekről a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalmú számlát állít ki a Felhasználó számára. Felhasználó kötelezettsége és felelőssége minden a hatályos jogszabályok szerinti számlakibocsátásához szükséges, Felhasználó által szolgáltatandó összes adat megadása. Felhasználó felelőssége a számlára kerülő, rá vonatkozó adatok valóságnak megfelelő és pontos rögzítése, beleértve az esetleges elírásokat is.

8. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján telefonon (061-235-60-70), e-mailben (info@bookline.hu), illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül elküldeni a Szolgáltató részére.


9. A Felhasználó elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
a. Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja.
Ezek átvevőponti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak.
Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.
b. Elállás esetén a terméket saját költségén küldje vissza a Szolgáltatóhoz
(”Rácz-Akácosi E. Laura e.v.”, 3900 Szerencs, Darvas L. u. 3), és haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük a visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. Szállítási díjat a teljes rendeléstől való elállás esetén térítünk vissza. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Expressz kiszállítás esetén a normál árú házhoz szállítási díjat térítjük vissza. A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta, vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe. Bolti átvétel esetén (ideértve a LIBRI boltokat is) átvételkor – az egyéb átvételi módokhoz hasonlóan – csak a teljes rendeléstől történő elállásra, a rendelés átvételének megtagadására van lehetőség, csomagbontásra, a rendelés egy részétől történő elállásra
nincs. Bolti átvétel során – az egyéb átvételi módokhoz hasonlóan – nincs lehetőség az átvevőhelyen történő csomagbontásra, a rendelés egy részétől történő elállásra. Bolti átvételű rendelések esetén a teljes rendeléstől történő elállásra kizárólag az érintettrendelés átvételének helyén van lehetőség.
 c. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési
módot alkalmazunk, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.
d. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.
e. A Felhasználó elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen
• olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak (pl. fotókönyv, gravírozás);
• romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
• olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
• olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
• lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta;
• hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében (az előfizetéses szerződések kivételével)
• a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak
tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát.
f. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.
g. Kapcsolt termékek kedvezményes megvásárlása (pl. két termék vásárlása esetén a harmadik termék ajándék, vagy extra kedvezménnyel érhető el) esetén az elállási jog az akcióban érintett – a teljes árú és a kedvezményes árú vagy ingyenes termékre vonatkozó – termékekre együtt érvényesíthető.

10. Ha a Felhasználó webáruházunkban szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést kötött, elállás helyett felmondásra jogosult. Felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Felmondási jogát nem gyakorolhatja szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.


11. A megrendelt termékek hibája esetén a Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Felhasználó kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Felhasználó a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte, illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Felhasználó kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. Kellékszavatossági igény érvényesítése során, ha a termékkel kapcsolatos kellékszavatossági igény érvényesítése nem személyesen történik, az érintett termék visszaszállítását, cseréjét Szolgáltató saját költségére végzi az általa kiválasztott és megbízott szolgáltató közreműködésével, feltéve, ha a felhasználó (vásárló) ezen igényét előzetesen, Szolgáltató ügyfélszolgálatán bejelenti a törvényes határidőn belül. A Szolgáltatóval történő előzetes egyeztetés, a panasz bejelentése nélkül visszaküldött termékek postaköltségét, szállítási díját Szolgáltató meg nem téríti.

12. Kellékszavatosság helyett a Felhasználó a gyártóval vagy forgalmazóval szemben
termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Felhasználó kizárólag
a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a
forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a
gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a
Felhasználónek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított
2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági
kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta,
illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal
időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági
előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.
Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem
érvényesíthető.
13. A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek
hibája esetén az átvételtől számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval
szemben (feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül). A Szolgáltató csak
abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés
után keletkezett. Jótállási igényét a Felhasználó a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint
érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől
számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket kicseréljük ha a
meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (ha a termék a Szolgáltató üzletében /
raktárában rendelkezésre áll), valamint ezen túli bejelentés esetén törekszünk arra, hogy a
kijavítás, illetőleg a kicserélés 15 napon belül sor kerüljön. Kijavítás iránti igényét a jótállási
jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és
jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a Felhasználót
a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül
megilletik.
14. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára,
elérhetősége, leírása stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves,
rendszerhibából származó, 0 v. 1 Ft-os, a szokásos piaci ártól lényegesen eltérő ár nem minősül
ajánlattételre való felhívásnak és jogi kötelmet a Szolgáltató számára nem keletkeztet. Akciók
keretében meghirdetett ajándéktermékek esetén ennek tényét külön jelöljük. Ha a terméknek a
honlapon megjelenített ára bolthálózatunkban aktuális elérhető árával összevetve az általános
online kedvezménytől magasabb mértékben eltér, anélkül, hogy a termék tekintetében bármely
kedvezmény lenne jelölve, vélelmezendő, hogy a termék ára tévesen került honlapunkon
feltüntetésre. Ha valamely termék akciós értékesítésben vesz részt és a termék kedvezmény
nélküli ára, az akciós kedvezmény mértéke, és a honlapunkon feltüntetett kedvezményes ár az
akciós kedvezmény mértékétől eltérő (annál kisebb), nyilvánvalóan tévesnek tekintendő. Kérjük
ilyen esetekben vásárlásuk előtt keressék meg ügyfélszolgálatunkat.
A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a
termék jellemzőit. A weboldalon megjelentetett borítókép és termékleírás eltérése esetén a
termékleírás tartalma az irányadó (azaz a termékleírás szerinti termék vásárolható meg). A
termékről készült borítóképet illusztrációként és a vásárlók pontosabb tájékoztatása érdekében
jeleníti meg a Szolgáltató. A termék eredeti borítóképét az adott termék kiadója/forgalmazója
bocsátotta a Szolgáltató rendelkezésére.
Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.)
kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.
15. Antikvár kötet vásárlásával kapcsolatban a Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy az antikvár
kötet ezen minőségéből eredően eseti jellemzőkkel bír aktuális (használt) állapotából eredően.
Az antikvár kötetek mellett található kép többnyire illusztráció, a könyv borítója ettől eltérhet!
Ha az adott kötetet saját képpel rögzíti az antikvárium, azt általában feltünteti a termékleírásban.
Az antikvár kötet jellemzőit, így például, ha a kötetnek bármely sérülése van, vagy az antikvár
kötetben, vagy annak borítóján bármilyen utólagos beírás szerepel (pl. munkafüzet esetén már
kitöltött példány), vagy dedikált példány azt a szöveges termékleírás tartalmazza. Ha az antikvár
kötetet szemléltető borítókép és a termékleírás között eltérés adódik (pl. a borítóképen dedikálás
szerepel, azonban a termékleírás ezt nem tartalmazza), antikvár kötet esetén is a termékleírás
tartalma az irányadó (azaz a termékleírás szerinti kötet vásárolható meg).Azonos szerzőjű és
című antikvár könyveknél több példány esetén Szolgáltató csak egyet tüntet fel képpel. A
kötetek részletes listázásához a könyv címére vagy a Kosár gomb helyén lévő, az elérhető
példányszámot mutató zöld gombra kell kattintani. Ezt követően lehet kiválasztani és kosárba
tenni a leírás alapján kiválasztott példányt.
Ajándékkereső szolgáltatás igénybevétele esetén a felhasználó a szolgáltatás által felkínált
módon jelölheti ki az általa választott összeget és megajándékozandó személy-kategóriát, ez
alapján az ajándékkereső szolgáltatás a Szolgáltató által adott kategóriákhoz kapcsoltan
összeállított terméklistából ad a felhasználó által megjelölt kategória szerinti javaslatokat
(ajándéktippeket).Ha a felhasználó ezt követően a felkínált terméket meg kívánja vásárolni, a
vásárlásra vonatkozó általános szabályok szerint járhat el.
A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének további feltételei a
www.bookline.hu oldalon az Ügyfélszolgálat menüpontban olvashatóak.
16. A hatályos jogszabályok értelmében tilos Magyarországon 18 életévet be nem töltött személy
részére alkohol- valamint szexuális tartalmú terméket értékesíteni, tizennyolc éven aluliak
számára pornográf, valamint olyan tartalmat elérhetővé tenni, amely a szexualitást öncélúan
ábrázolja, illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem
megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti, jeleníti meg. Amennyiben a
Felhasználó a regisztráció során megadta születési évét, úgy alkohol- vagy szexuális tartalmú
termék, valamint pornográf, szexualitást öncélúan ábrázoló, születési nemnek megfelelő
önazonosságtól eltérő, nem megváltoztatását, homoszexualitást népszerűsítő, megjelenítő
termék megrendelése esetén azt a Szolgáltató érvényes nyilatkozatnak tekinti a tekintetben, hogy
jogosult-e a Felhasználó részére a megrendelt termék értékesítésére. Ellenkező esetben a
Felhasználónek az adott termék megrendelésekor külön nyilatkozatot kell kitöltenie életkorára
vonatkozólag. A Felhasználó teljes körű szavatosságot vállal az előző bekezdésben hivatkozott,
a regisztrációkor megadott felhasználói adatok valóságtartalmáért. Amennyiben utóbb kiderül,
hogy az általa megadott adatok bármelyike, így különösen alkohol- vagy szexuális tartalmú,
továbbá pornográf, szexualitást öncélúan ábrázoló, születési nemnek megfelelő önazonosságtól
eltérő, nem megváltoztatását, homoszexualitást népszerűsítő, megjelenítő termék megrendelése
esetén a Felhasználó által megadott életkor nem felelt meg a valóságnak, és ebből a Szolgáltatót
bármilyen kár éri illetőleg a Szolgáltatóval szemben bármilyen joghátrányt érvényesítenek, a
Felhasználó köteles a Szolgáltatóval szemben maradéktalanul helytállni, és a Szolgáltató
fenntartja jogát, hogy a Felhasználóvel szemben kártérítési igényt érvényesítsen.
III. A Szolgáltató által közintézményeknek biztosított fizetési
rendszer
Közintézményjelen III. Fejezet értelmezése során: az állami vagy önkormányzati fenntartású intézmény.
1. Ha közintézmény átutalással kíván Szolgáltatótól valamely terméket megrendelni, elsőként
Szolgáltató ügyfélszolgálatán telefonon, vagy e-mailben jelezni kell, hogy a közintézményekre
vonatkozó Általános Szerződéses Feltételek szerint kíván eljárni. Ezt követően Szolgáltató
ügyfélszolgálata megküldi a fizetési mód beállításához szükséges dokumentációt (adatkérő
lapot) a közintézmény részéről kapcsolattartásra megadott elérhetőségen legfeljebb harminc (30)
napon belül. A megküldött dokumentáció kézhezvételét követően, ha azt a közintézmény
megfelelően kitölti, és cégszerű aláírással ellátva visszaküldi, Szolgáltató ügyfélszolgálata
ennek alapján beállítja lehetőség szerinti legrövidebb időn belül (általában 5 – 7 munkanapon
belül) informatikai rendszerében a közintézményi opciót. Az opció beállításának további
feltétele, hogy a kitöltött dokumentáció alapján megállapítható, hogy az igénylő
közintézménynek minősül, illetőleg a közintézményi opciót igénybe veheti.
2. Az opció beállításáról Szolgáltató e-mailben értesítést küld az igénylő közintézmény részére,
amely ezt követően regisztrálhat. A regisztrációt a közintézménynek, mint jogi személynek kell
megtennie. A közintézményi opció Szolgáltató ezen e-mailjétől számított egy (1) évig hatályos
/ vehető igénybe, és kizárólag belföldi címre megadott szállítás teljesítését vállalja Szolgáltató.
3. A közintézményi opció alapján a fizetés átutalással is teljesíthető. Fizetési határidő legfeljebb a
megrendelt termék (csomag) átvételét követő harminc (30) nap. Fizetési késedelem esetén
Szolgáltató a további megrendelések teljesítését mindaddig felfüggesztheti – egyéb
jogkövetkezmények mellett – ameddig a hátralékos számla kiegyenlítésre nem kerül. Ha a
közintézmény a megrendelt terméket (csomagot) nem veszi át, az a közintézmény általi
elállásnak minősül.
4. A termék (csomag) megrendelésére, a szerződés létrejöttére, feltételeire egyebekben Szolgáltató
Általános Szerződéses Feltételeinek rendelkezései alkalmazandóak.
IV. Egyéb rendelkezések
1. A Szolgáltató rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem
kapcsolhatóak össze a Felhasználó által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más
internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
2. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni,
amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen,
egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni,
hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok
valósak illetőleg helytállóak. A hírlevél küldéssel kapcsolatos részletes szabályokat Szolgáltató
adatkezelési szabályzata tartalmazza.
3. Ha a felhasználó terméket tesz a kosarába, de arra nem ad le rendelést, akkor az utolsó kosárba
tételtől számított egy (1) óra elteltével kosárelhagyó e-mailt kap. A kosárelhagyó e-mailben az
e-mail kiküldésének pillanatában a felhasználó kosarában megtalálható termékek vannak. A
felhasználó kattintásra visszakerül a kosarához (ha nincs bejelentkezve, ehhez be kell
jelentkeznie). Egy felhasználó egy nap legfeljebb egy (1) kosárelhagyó e-mailt kaphat. A
felhasználó a kosárelhagyó e-mailben megjelölt elérhetőségen leiratkozhat a kosárelhagyó emailekről.
4. A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi
Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.
5. A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók
álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja
a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.
6. Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Szolgáltató
székhelyén működő ügyfélszolgálat munkatársaihoz az info@bookline.hu címen, illetve a 06-
1-235-60-70-es telefonszámon a honlapon jelzett időpontban.
7. Fogyasztói panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik az ügyfélszolgálaton keresztül,
az info@bookline.hu címen, valamint a 06-1-235-60-70-es telefonszámon.
A panaszkezelés nyelve: magyar. A Szolgáltató fenntartja a jogot az obszcén, trágár, az emberi
méltóságot sértő panaszbejelentések kivizsgálásának mellőzésére, illetve a panaszügyintézés
megszakítására, amely esetben a Szolgáltató semmilyen formában sem vállal felelősséget a
panaszbejelentőt a panasz kivizsgálásának elmaradása miatt ért kárért.
8. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon
kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltatót a békéltető
testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A Szolgáltató székhelye szerint
illetékes békéltető testület:
Budapesti Békéltető Testület;
1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.;
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.
9. Lakcím szerint illetékes békéltető testületek:
Baranya Megyei Békéltető Testület:
Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bércesi Ferenc
E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu, bmkik@bmkik.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Elnök: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu
Budapesti Békéltető Testület:
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: dr. Inzelt Éva Veronika
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület:
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu, bekeltetes@fmkik.hu
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület:
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Elnök: Dr. Bagoly Beáta
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszáma: (52) 500-735
Fax száma: (52) 500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu
Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint
Levelezési címe: 3300 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Elnök: Dr. Gordos Csaba
E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. Emelet 303.-304. szoba
Telefonszáma: (20)373-2570
Fax száma: (56) 370-005
Elnök: Dr. Lajkóné Dr. Vígh Judit
E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Elnök: Dr. Bures Gabriella
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszáma: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszáma:(1)-792-7881
Elnök: dr. Koncz Pál
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000, (82) 501-026
Fax száma: (82) 501-046
Elnök: Dr. Csapláros Imre
E-mail cím: skik@skik.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180
Elnök: Görömbeiné Dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu
Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Mónus Gréta
E-mail cím: kamara@tmkik.hu
Vas Megyei Békéltető Testület
Székhely: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Telefonszáma: (88) 814-121, (88) 814-111
Fax száma: (88) 412-150
Elnök: Dr. Herjavecz Klára
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu
Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmkik@zmkik.hu, zmbekelteto@zmkik.hu
10. Ha a vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban panasszal kíván élni, akkor igénybe
veheti az online vitarendezési platformot (ODR), amely ide kattintva érhető el. A platformon
regisztrációt követően, a Szolgáltató e-mail címének (info@bookline.hu) megadása mellett
küldhető be panasz.
Hatályos visszavonásig és/vagy módosításáig. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését
követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, korábbi szerződésekre a hatályba lépést
megelőző általános szerződési feltételek rendelkezései az irányadóak.